Splošni pogoji

 

Izjava o izključitvi odgovornosti

Vse informacije, podane na spletni strani, so last Dar-ma, Sabina Šnuderl s.p. in so informativne narave. Vse oblike svetovanj in srečanj, izvedene s strani Dar-ma, Sabina Šnuderl s.p., v Sloveniji ne sodijo pod uradno priznane zdravstvene storitve in niso namenjene za zamenjavo z metodami klasične medicine. Vsak posameznik v celoti sprejema in prevzema odgovornost za svoj izbor srečanj.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošno
Splošni pogoji (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo postopek prijave in odjave na posamezo srečanje in varovanje osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa srečanja, ki jih organizira Dar-ma, Sabina Šnuderl s.p. (v nadaljevanju organizator).

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave na vsako srečanje, ne glede na obliko prijave (po elektronski pošti, po telefonu), ki izkazuje osebo in srečanje, na katero se je ta oseba prijavila. Vsaka oseba, ki se prijavi na srečanje, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

 

Prijave
Prijava se izvede po elektronski pošti ali po telefonu.

 

Odpoved prijave
Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve.

Odpoved s strani udeleženca je možna prek telefona/SMS, vsaj 12 ure pred srečanjem.

Vsebina srečanj zraža izključno stališče organizatorja. V nobenem primeru organizator ni odgovornen za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih srečanjih.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi srečanja ali spremembo termina zaradi objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator udeleženca obvestil prek telefona ali elektronske pošte.

 

Izjava o odgovornosti
Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih udeleženec lahko doseže kot rezultat udeležbe na posameznem srečanju. Udeleženci so sami odgovorni za svoja dejanja in rezultate.

 

Varovanje osebnih podatkov
Organizator zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in uporabljal samo za lastne potrebe, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, ipd.), vsebovane na spletni strani organizatorja, so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletni strani, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Prijava na srečanje avtomatično pomeni strinajne s Splošnimi pogoji.